Internkontroll

Etablerer internkkontroll-system for el-anlegget i bedrifter eller borettslag. Dette utføres gjennom vår samarbeidspartner Stavern Elektro AS.

Intervallene for kontroll avtales med kunden.

Elfokus AS

Elfokus AS

Emneord: Internkontroll, Tjenester